Hvem er Konversion

KAMILLA BERGSTRÖM

Organisator med overblik og dyb opmærksomhed på dynamikkens mønstre. Går nysgerrigt til det væsentlige i hvert øjeblik, og arbejder for funktionelle fremfor ideelle løsninger. Tror på at kontakt og gensidig forståelse for de styrende behov er bindemidlet for al samarbejde - og at samarbejde er vejen til at løse det meste andet.


Baggrund  og CV 

NINA KJÆRGAARD HENDEL

Strukturalisten, problemknuseren, kvadratisk-praktisk-god med en kæmpe tiltro til den faciliterede dialogs potentiale til, at arbejdskultur er noget vi skaber sammen og, at 

mægling/mediation altid bør forsøges.

Evigt nysgerrig på diversitet og innovation, fællesskaber og individuelle behov.


Baggrund og CV

JENS ANSBJERG (orlov)

Erfaren facilitator, konfliktmægler og leder med særlig passion for arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel.

Har stor tillid til potentialet i diversitet, positiv konfliktkultur og den åbne dialog.


Baggrund og CV

Vores intention

Konversion opstod af ønsket om at støtte arbejdspladser med at gøre APV arbejdet mere menings- og effektfyldt. 


Mange arbejdspladser bruger mange menneskelige, tids- og økonominske ressourcer på at gennemføre APV, uden at medarbejderne oplever en synderlig effekt på arbejdsmiljøet.


Via en dialogbaseret metode opløses skellet mellem undersøgelsen af arbejdsmiljøet og de konkrete indsatser undersøgelsen afleder. Metoden er i sig selv en indsats der understøtter den fælles dialog om, samt ansvar og indflydelse på, arbejdsmiljøet - og så er i allerede i gang.