Konversion betyder 'at omforme'

Det er der grund til.

Arbejdspladsvurdering (APV) er en lovpligtig gennemgang af virksomheders sikkerheds- og sundhedsforhold, der skal udføres minimum hver 3. år.


Den psykosociale del, der undersøger medarbejdertilfredshed (MTU), gennemføres oftest skriftligt, anonymt, bagudrettet, er ret ressourcekrævende og ofte uden nævneværdig effekt på arbejdsmiljøet.


Det vil vi gerne gøre bedre. 

Samarbejdet med os

Vi gør det, der kan være svært at gøre, når man selv er del af arbejdsmiljøet og af det der sker. 

Svært fordi man ikke både kan være jævnbyrdig del af dialogen og styre den samtidigt. 

Svært fordi det kan være sårbart ikke at vide hvilken vej dialogen går, og fordi det kræver mod at dele sine oplevelser og perspektiver med andre det vedrører. 


Men det er netop den uforudsigelighed og mod, der karakteriserer en god dialig; en særlig slags undersøgende, uforudsigelige og risikofyldte samtaler, hvor sandheden eller den bedste løsning ikke er givet på forhånd.


Vi planlægger processen sammen med jer og faciliterer selve dialogen efter en struktur, som vi ved virker. 

Dialogbaseret MTU handler om at se fremad. Sammen.

Vi tilbyder facilitering af 3 elementer af APV:


Undersøgelse af medarbejdertilfredshed (MTU)


Vi skaber en tryg ramme og faciliterer en struktureret dialog mellem medarbejdere om samarbejde, trivsel og behov på jeres arbejdsplads. 

Personlig lederfeedback (LF)En konstruktiv dialog mellem medarbejderne du leder kan gøre, at du som leder får noget konkret og konstruktiv feedback til din videre lederudvikling. 


Fælles udarbejdelse af handleplaner (HP)Handleplaner som ledere og medarbejdere skaber sammen, giver medejerskab og fælles retning 

Vi tilbyder ikke undersøgelse af fysiske arbejdsforhold, da der er særlige brancheforhold og krav der kan gøre sig gældende på hver enkelt arbejdsplads.

Uanset hvilken metode I vælger for jeres APV-proces, er det et krav, at medarbejderne deltager i hele APV-processen. Det gælder både planlægning, gennemførelse, opfølgning og revision af APV’en. 


Med en dialogbaseret metode, vil det hovedsageligt være medarbejderne der, via en faciliteret proces, udfører alle APV'ens obligatoriske fem faser:

  • Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø (via gruppedialog)
  • Inddragelse af virksomhedens sygefravær (et punkt i gruppedialogen)
  • Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer (konklusionerne fra gruppedialogen præsenteres for ledelsen og beskrives sammen med ledelsen)
  • Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af en handlingsplan (i samarbejde med ledelsen)
  • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen (i samarbejde med ledelsen)"En arbejdspladsvurdering (APV) giver jer mulighed for at arbejde systematisk og effektivt med arbejdsmiljøet i virksomheden. APV’en er virksomhedens redskab til at få styr på arbejdsmiljøet.

APV handler om at kortlægge virksomhedens arbejdsmiljø, udpege de områder, hvor der er behov for en indsats, og lægge en plan for, hvordan I vil forbedre arbejdsmiljøet på disse områder."

Arbejdstilsynet 2022